Spilleregler aldersbestemt

11.12.2017, 08:09

Generelle bestemmelser for miniklassene 6-10 år:


 • haapefulle 2017.jpgDet spilles 5-er fotball, og 3-er fotball spesifikt for 6 års klassen.
 • Turneringene i miniklassene er satt opp med ukenummer. Disse står helt til høyre i spilleplanen. Lag som ikke er satt opp med ukenummer, er ikke arrangører av turnering.
 • Så sant det ikke oppnås enighet om noe annet mellom alle lagene i avdelingen, så skal turneringene gjennomføres på de oppsatte ukenummerene.
 • Arrangørklubb finner selv dato, bane og tidspunkt og varsler motstander i god tid - senest en uke før turnering.
 • Tips! Ta et lite lagledermøte på første turnering og bli enig om dato og tid for de resterende turneringene.
 • Miniturneringene i regi av SFK skal prioriteres foran eventuelle cuper/turneringer i regi av klubber.
 • Alle klubber plikter å delta med lag i alle de avdelinger og turneringene de er satt opp, men kan etter avtale med arrangørklubb stille med flere/færre lag enn det de opprinnelig er påmeldt med. Slik avtale skal inngås i god tid før turnering.
 • Lagene i avdelingen kan avtale flere turneringer enn de oppsatte.
 • Lagene kan slå sammen flere turneringer til èn større dersom øvrige lag samtykker.
 • Normalt bør ikke den totale kamptiden for hver enkelt spiller være mer enn 60 minutt i løpet av en turnering.
 • Et lag skal ha minst 15 minutt pause mellom kampene.
 • Det er ikke krav om at alle lag skal møte alle i turneringa. Men alle lag bør få minimum tre kamper i løpet av en turnering. 
 • Kampoppsett skal sendes ut til de øvrige lagene på forhånd.
 • Det kåres ikke kretsmester eller avdelingsvinnere.
 • Tabeller/resultat føres ikke - hver kamp teller for seg. Lagene/klubbene skal heller ikke føre resultater/tabeller på egne nettsider eller offentliggjør de på andre måter. 
 • Det skal ikke benyttes kamprapport (dommerkort).
 • Lik premiering (diplomer) til alle deltakere. SFK sender ut diplomer til klubbene i etterkant av sesongen basert på antall lag som er påmeldt i årets serier