Finnmark Fotballkrets er svært stolt over at vi er tildelt støtte fra Troms og Finnmark Fylkeskommune til å fortsette, og også utvikle, vårt trafikksikkerhetsarbeid i 2021!
2000 har FFK hvert år hatt ulike TS-tiltak, og vår Bry dæ-logo og dens viktige budskap har vært sentral i våre aktiviteter i over tyve år!
 
Hvert år kjøres det ca 2,1 millioner kilometer i forbindelse med treninger og kamper i Finnmark. Vi har ingen å miste Som den største særidretten/fritidsaktiviteten bruker våre barn, unge og voksne et høyt antall timer hvert år på veiene i fylket.
Faktisk er det slik at ved 84 % av kampene i vår krets bruker bortelaget mere tid på veien enn på banen! Slik vil det også være i framtiden!
Vi vil komme med mere informasjon framover om hvert av tiltakene under – som vil ha hovedfokus i 2021.
Dette vil bli sendt til klubbene, samt lagt ut på vår hjemmeside og på SoMe.
 
Tiltak mot fotballmiljøene: Trafikksikker klubb og krets. Bry dæ – i trafikken!
Det er i klubbene hovedmengden av aktivitet skjer, også antall kilometer på veien. Vi håper derfor at vi i 2021 kan øke trykket i TS-arbeidet direkte ut mot klubbene.
Vi vet også at det hvert år kommer mange nye spillere, trenere, ledere og foresatte inn i fotballfamilien. Disse har også behov for veiledning og kunnskap om vårt prosjekt.
Tiltak:
⦁ Reisepolicy i klubbene med fokuset «Vi har ingen å miste»
⦁ TS-lag i klubbene med egen oppfølging fra kretsen
⦁ Trafikkens dag på turneringer
⦁ TS-arbeid på spillerutviklingstiltak
 
Tiltak som samfunnsengasjement: Trafikksikkerhetsarbeid inn mot videregående skoler
Finnmark Fotballkrets ønsker sterkt å ta et samfunnsansvar også utenfor fotballen. Vi ønsker å skape trygge og trivelige miljøer rundt i fylket.
Vi ønsker i 2021 å drive trafikksikkerhetsarbeid inn mot elever på  7-8 videregående skoler i Troms og Finnmark, med hovedfokus på avgangselevene.
Tiltak:
⦁ Stand på videregående skolene med informasjon om prosjektet samt TS-konkurranser.
⦁ Eget «Si ifra» møte tilbys til alle elevene og ledelsen på skolene.
⦁ TS-informasjonsmøte med alle elevene i avgangsklassene på skolene
⦁ Informasjonsmøte med elevene som har egen russebil.
⦁ Tilbud om samarbeidsavtale knyttet til trygg transport i russebil med gjennomgang av de krav/ønsker som ligger i en slik avtale.
⦁ Planlegging og gjennomføring av russebilkontroller i samarbeid med Statens vegvesen
 
Dersom det er spørsmål rundt vårt trafikksikkerhetsarbeid kan følgende kontaktes:
⦁ Roger Finjord på ⦁ roger.finjord@fotball.no eller mob.91317676
⦁ Paul Erling Andersen på ⦁ paulerling.andersen@fotball.no eller mobil 94838300