Bli medlem

11.12.2017, 05:45

Kontingenttyper i FK Sørøy Glimt:

Aktive spillere A-lag: kr 1000,00 pr år

Treningsavgift A-lag: kr 2000,00 pr år
Familiekontingent:     kr 500,00 pr år
Støttemedlemmer:     kr 300,00 pr år
Gå til innmeldingsskjemaet »